Tout avoka nan Japon sou entènèt. Pi gwo legal portal nan Uponese avoka.


Japon Trete Taks Dokiman - Internal Revenue Service


A ranpli tèks yoNanSa ki annapre yo trete taks dokiman yo ki disponib nan Adobe PDF fòma Pou plis enfòmasyon sou taks trete al gade tou nan Depatman Trezò a Trete Taks Dokiman yo paj.